Call for papers KULTURO #39

Tema: Tal og cifre

“Fri mig for de talende Excel-ark” skrev Knud Romer for nylig i Politiken i et debatindlæg om nedskæringerne på humaniorastudierne i forbindelse med dimensioneringen af de videregående uddannelser. Kritikken var rettet mod den aktuelle tendens i det politiske system, hvor beslutninger i stigende grad træffes på baggrund af tællelig data.

Som tidsskrift for kunst, litteratur og politik vil KULTURO #39 med temaet TAL OG CIFRE gerne sætte fokus på det abstrakte begreb, der er med til at legitimere statsmændenes magt og de symboler, der udgør den mest håndgribelige overflade blandt andet for vores pengesystem, tidsregning og persondata.

Vi ønsker at stille spørgsmålet om tallenes betydning for vores kultur, livsformer og æstetik og dermed også de måder, hvorpå kulturen forbinder sig med og afhænger af matematik og økonomi. På hvilken måde får tal en social betydning i praksisser som hasard og forsikring, og hvilken eksistentiel rolle spiller cifre som medie for kryptografi og personkontrol?

Matematikken anskueliggør markedsmekanismerne, men samtidig indekserer og kanoniserer vi også kunsten med lignende greb, så man ved hvilke 1001 bøger, man bør læse, før man dør, eller hvilke 67 danske kunstnere der er de vigtigste netop nu.

Tallene er ikke nødvendigvis kunstens fjende. Op igennem litteratur- og kunsthistorien har matematiske og geometriske principper været afgørende for både kunstnernes æstetiske fremstilling og vores dechifrering af deres værker – tænk blot på det gyldne snit, sonetformen og Fibonacci-tallene. Her bliver tallene styrende henholdsvis for det visuelt skønne og for, hvordan litteraturen som sprogmaskine åbner sig for andet end ord.

Tallene er grundlag for naturvidenskabens rationelle erkendelse, men vores omgang med cifrene kan også føre til semiotiske konspirationsteorier, talmystik og paranoide forestillinger om π, 13, 42 eller 666.

Når økonomen Thomas Piketty vinder opmærksomhed ved at medregne Jane Austen og Honore de Balzac som data, bliver det klart, at vi i dag må spørge: Hvor går grænsen mellem det kvantificerbare og det utællelige, mellem statistisk empiri og æstetisk erfaring?

Send dit artikelbidrag (14.000-18.000 anslag) eller dit kunstneriske eller litterære bidrag senest 15. februar 2015 til post@kulturo.dk.

Hvis du blot har en artikelidé, men ikke er sikker på, om det passer til KULTURO, vil vi gerne opfordre til at sende os en idébeskrivelse snarest muligt for at få muligheden for den bedst tænkelige redaktionelle vejledning.

Vi forventer, at bladet udkommer til april 2015.

Download PDF

Download PDF

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen