Næste nummer

KULTURO no. 54 udkommer foråret 2023

Tema: Ting

Uopfordret materiale modtages gerne på post@kulturo.dk

Vejledning om manuskripter

Deadline: 5. februar 2023

Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendt materiale.