Send ind

KULTURO er et temabåret tidsskrift og udsender op til hver ny udgivelse et Call for Papers, hvor det valgte tema udfoldes. Vi modtager bidrag fra en bred række af discipliner og på engelsk, svensk og norsk foruden dansk.

Vi udvælger bidrag ud fra deres relation til temaet og den overordnede redaktionelle linje. Derfor er der vide udfoldelsesmuligheder for bidragene, så længe de befinder sig inden for temaet angivet i det aktuelle Call for Papers og relaterer sig til det krydsfelt mellem litteratur, kunst og politik, som KULTURO har været forankret i siden den første udgivelse i 1994.

Vi ser frem til at modtage dit bidrag!