LEDER #27 : NÆRVÆR – ET TRUET BEHOV?

’See me, feel me, touch me, heal me’, synger hovedpersonen i rockoperaen Tommy. Udtrykkets insisterende patos rummer et gran af menneskelig sandhed – trangen til kropsligt nærvær og troen på dets helende kraft. At blive følt og dermed anerkendt som afgrænset, selvstændigt individ, kropsligt såvel som mentalt. Men hvordan er samspillet mellem på den ene… Læs mere LEDER #27 : NÆRVÆR – ET TRUET BEHOV?