Post Thumbnail

#05 KULTURO

3. årgang, 1996
© KULTURO, skribenter og kunstnere

Leder

Størstedelen af Kulturo’s artikler handler denne gang om litteratur med nedslag hos såvel ældre som nyere forfattere. Perspektivet spænder vidt, men kan dog siges at samle sig omkring to polariteter. På den ene side litteraturen som tematiserer det tænderskærrende forfald og selvdestruktiviteten, som man finder den i Peter Hyll Larsens artikel om Malcolm Lowrys “Under the Volcano” og Tue Andersen Nexøs artikel om Strunges lyrik. På den anden side den mere poetiske og erindringsladede litteratur som behandles i Anders Toftgårds artikel om Swanns kærlighedshistorie og i Peter Hyll Larsens anden artikel, som ser nærmere på Joseph Brodskys “Venedigs vandmærke”.
Endvidere er det værd at bemærke at en del af den litteratur, der er repræsenteret i dette nummer, er skrevet af forfattere af ikke-vesterlandsk afstamning; se Thomas Raabs artikler om den japanske forfatter Ishiguro og den indiske lyriker Vikram Seth. Vægtningen af den “marginale” litteratur vidner om en stigende interesse for det litterære felt udenfor kulturmagterne Europa og USA.

En interesse som må ses i sammenhæng med tidens politiske korrekthed, men som samtidig fortjener mere end blot et affejende blik.
Billedkunsten findes også repræsenteret ved en enkelt – men meget interessant – artikel om den italienske maler Wainer Vaccari. I denne skitserer Jakob Lillemose Wainer Vaccaris æstetiske erfaring og udtryk.
Endeligt bringer Kulturo som noget nyt to debatindlæg, der begge diskuterer instituttets studiestruktur og udbuddet af litterære overbygningskurser. Nicki Hansen og Mads Madsbjerg retter i deres indlæg en litteratens undren over antallet af litteraturkurser på overbygningen og kritiserer, at tekstteorien for eftertiden vil være at finde på grunduddannelsen. På denne kritik svarer professor Peter Madsen, at målsætningen for faget er at tragte mod pluralitet fremfor ensretning og autoritær styring. Som mange vil vide må disse indlæg ses som del af en større debat mellem fagets litteraturstuderende og undervisere, en debat som bl.a. blev taget op på dette års “Gerlev-seminar” i september og sidenhen af stu-dienævnet.

Leder v. Stine Høholt

Indholdsfortegnelse

Gådens mulighed
Om den italienske maler Wainer Vaccari

Rundt om Strunge
Hvad kan firsernes ungdommelige fejltrin tilbyde os i halvfemserne?

Omstigning til helvede
Omtale af Malcolm Lowrys "Under the Volcano"

Japansk Koncert Opus # 4
Om Kazuo lshiguros seneste romaneksperiment "Koncerten"

Californien er en by i Rusland
Vikram Seth og Alexander Pushkin

Når en digter ta'r på vinterferie
Med Joseph Brodsky på erindringstogt til Venedig

Kunsten, kærligheden og den mondæne verden
Æstetiske erfaringer hos Proust

Debatindlæg
Kritik
Splid eller pluralitet?

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen