KULTURO header image 3

Om Kulturo

KULTURO er et temabåret tidsskrift, der fokuserer – og insisterer – på skæringspunktet mellem kunstneriske, kulturelle og politiske praksisser som et selvstændigt undersøgelsesfelt. Med afsæt i aktuel politisk og æstetisk teori og i form af artikler, interviews samt kunstneriske og litterære bidrag undersøger KULTURO problemstillinger, der har betydning for forståelsen af det senmoderne samfund.

KULTURO udkommer to gange årligt og udgives med støtte fra Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter. KULTURO er medlem af Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter.

Oprettelse
1994

Redaktion
Bodil Foldager Jung, Emma Inge Hansen, Jakob Nielsen, Katrine Korfix Nielsen, Mathias Hee Pedersen, Mia Dalby Thorup, Rasmus Lybech Bojesen & Tine Riis Andersen.

Grafisk design
Gitte Grønkjær Jørgensen

Layout
Gitte Grønkjær Jørgensen
Nicoline Joy Haas

CVR-nummer
30862724

Tryk
Specialtrykkeriet Viborg