KULTURO header image 3

Vejledning til indsendte manuskripter

Kulturo er et formidlende tidsskrift og ikke et videnskabeligt tidsskrift. For at minimere redaktionsprocessen og forhindre unødvendige fejl beder vi dig skrive din artikel efter følgende anvisninger:

Omfang:

Ca. 15.000 tegn (med mellemrum). Hold noter og litteraturreferencer på et minimum.

Formatering:

Formatering bør udelades for at undgå fejl ved overførslen til layout-programmet (kursivering undtaget). Undgå derfor orddeling, varierende skriftstørrelser og skrifttyper, centreret tekst, ’smukke’ overskrifter, sidehoved og sidefod m.v.

Overskrifter:

Artiklens overskrift eller underoverskrift skal indeholde artiklens emne – hermed bliver registreringen af artiklen til bibliotekssøgning lettere og mere brugbar. Inddel gerne artiklen i afsnit med tilhørende overskrifter.

Navne:

For at modvirke indforståethed bør forfattere og teoretikere ved første omtale præsenteres med fornavn og en kort beskrivelse samt føde-, og evt. dødsår, fx: den franske fænomenolog Maurice Merleau-Ponty (1908-1961).

Titler:

Bogtitler, tidsskrifter og kunstværkers titel skrives i kursiv både i tekst, note og litteraturliste. Titler på artikler eller noveller markeres med enkelte anførselstegn.

Udhævning:

Udhævning eller relativisering af enkelte ord og passager i selve artiklen sker enten ved kursiv eller enkeltstående anførelsestegn (vær konsekvent), ikke fed eller dobbelte anførelsestegn.

Citater:

Citater markeres med enkelte anførelsestegn. De skal ikke stå i kursiv. Udeladelser i citater markeres med tre prikker i runde parenteser, mens egne tilføjelser til citater markeres med firkantet parentes omkring.

Citater på over tre liniers længde markeres med * ved hhv. start og slut (herved genereres indrykning automatisk ved overførsel til layout-programmet). Alle citater oversættes til dansk, evt. under inddragelse af en foreliggende oversættelse.

Noter:

Notehenvisninger placeres altid efter tegnsætning. Er der blot tale om en litteraturreference, sættes noten i firkantet parentes efter punktum i selve artiklen, fx [Sand 2009, s. 43]. Er der tale om en uddybende forklaring, sættes forklaringen i en fodnote med fortløbende numre, 1, 2, 3 osv.

Litteratur:

Anvendt litteratur indføres under overskriften Litteratur (ikke Litteraturliste) til sidst i dokumentet. Anfør også bøger og artikler, som ikke direkte er citeret i artiklen, men har udgjort grundlaget for dele af artiklens argumentation og/eller kildemateriale.

Referencer til bøger skal følge denne form:

Virginia Woolf, 1982: >Til fyret<, Rosinante.

Referencer til artikler skal følge denne form:

 

Martin Jay, 1998: ’Scopic Regimes of Modernity’, i >The Visual Culture Reader<, Routledge.

 

Referencer til tidsskriftartikler skal følge denne form:

 

Matthias Wivel, 2006: ’Modernitetens gøgeunge banker på – tegneseriens ny identitet’, i >Kulturo – Tidsskrift for moderne kultur< nr. 22, side 6-13.

 

Walter Benjamin, 1994 (1936): ‘Kunstværket i dets tekniske reproducerbarheds tidsalder’ i >Kultur og Klasse< nr. 77

Forfatterbiografi:

Artiklen afsluttes med en mikrobiografi, dvs. 2-3 linjer om artiklens forfatter: Navn, fødeår, uddannelse, profession og tidligere relevante udgivelser.

Illustrationer:

Forslag til illustrationer er meget velkomne. Illustrationer skal som hovedregel udstyres med en kort illustrationstekst.

Vedr. opsætning til layout:

Fed skrift: Der arbejdes ikke med fed skrift i layoutet.

Kursiv skrift: For at undgå, at kursiveringen forsvinder ved overførsel til layout programmet, bedes du indhegne alle kursiver med > og <, fx: >Kulturo<.

Færdigt manuskript skal indeholde følgende opsætningsmarkører og opsættes i den herunder beskrevne rækkefølge og antal linjeskift.

1. linje: Forfatternavn »Rubrik« (fx: Klaus Rifbjerg »Kulturradikalismen lever«)

2. linje: #Rubrik# (fx: #Kulturradikalismen lever#)

3. linje: {Underrubrik} (fx: {En undersøgelse af Kulturdanmarks storhed og fald})

4. linje er tom.

5. linje: Manchettekst (skal ikke markeres på nogen måde)

Efter manchetten følger to tomme linjer, hvorpå brødteksten starter.

Bemærk: Der arbejdes ikke med dobbelte linjeskift i brødteksten, undtagen ved mellemrubrik. Mellemrubrikken skal ikke markeres på nogen måde.

Efter brødteksten følger to tomme linjer, hvorpå litteraturlisten starter.

Litteraturlisten indhegnes af uendelighedstegn ∞, fx:

 

∞Litteratur

 

Walter Benjamin, 1994 (1936): ’Kunstværket i dets tekniske tidsalders reproducerbarhed’, i >Kultur og Klasse< nr. 77.∞

 

Længere citater (over tre linjer) markeres med både stjerne og enkelte anførselstegn foran og bagefter, fx: *’Det er en lodret løgn, når Anders Fogh påstår bla bla bla osv.’*

Kortere citater (op til tre linjer) markeres med enkelte anførselstegn før og efter, fx: ’bla bla bla’.

Litteraturhenvisninger markeres med firkantede klammer i teksten, fx:

[Madsen 2009, s. 1]

 

Længere noter sættes som almindelige fodnoter (så få som muligt).

 

Notice: link_pages har været forældet siden version 2.1.0! Brug wp_link_pages() i stedet. in /customers/f/3/f/kulturo.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 3923