KULTURO header image 4

Ledere

LEDER #34 : FOLKELIGHED

· Comments Off -->

‘Der eksisterer ingen præcis eller fast referent for begrebet folk nogetsteds: som mange fundamentale politiske koncepter, (…) er folket et polært begreb, der indikerer en dobbelt bevægelse og en kompleks relation mellem to ekstremer.’ [Agamben, 1995, s. 30 redaktionens oversættelse] Den italienske filosof Giorgio Agamben understreger i teksten ‘What is a People’? den indlejrede semantiske […]

[Read more →]

LEDER #33 : PIRAT

· Comments Off -->

Pirat Fortællingen om piraten er en fortælling om samfundets love og om de forestillinger, der giver orden til den verden, vi bebor. Piraten forekommer at være indskrevet i et juridisk og socialt ingenmandsland uden for loven. Piraten hører til på havets åbne, lovløse farvand, der på én gang er indbegrebet af en romantisk frihedstanke, men […]

[Read more →]

LEDER #32 : LYDE

· Comments Off -->

Lyde Som den amerikanske komponist John Cage bemærkede, eksisterer det, som vi i daglig tale kalder stilhed ikke. Selv i et lydtæt rum vil mennesket altid kunne høre sit eget åndedræt og puls. Men skønt lyden eller lydene er allestedsnærværende og derfor former det levede liv og vores forståelse af det, er lyden først for […]

[Read more →]

LEDER #31 : RADIKALT, KEDELIGT

· Comments Off -->

  Når vi i den politiske diskurs ikke må indtage radikale positioner eller stille ultimative krav, som det hedder, bliver det udadvendte politiske ansigt en ensartet flade, som mimer den skærm, det træder frem på. Når vi samtidig i sociale og kulturelle sammenhænge nødigere og nødigere vil fremstå som kedelige, som del af mængden eller […]

[Read more →]

LEDER #30 : 00’ERNE: JEGET TIL FORHANDLING

· Comments Off -->

Den danske forfatter Per Højholt er kendt for sit diktum om, at man som forfatter ikke bør tage af hovedstolen. På tærsklen til det ny millennium responderede forfatteren Christina Hesselholt på diktummet ved at udgive en roman, der netop hed Hovedstolen (1998). Titlen synes at pege frem mod et fremtrædende aspekt ved det netop afsluttede […]

[Read more →]

LEDER #29 : SOCIALE FANTASIER

· Comments Off -->

  Den franske filosof Henri Lefebvre definerer i La production de l’espace (1974) det sociale rum som det rum, der omfatter det sanselige såvel som det imaginære. I dette nummer af Kulturo ser vi nærmere på den del af det sociale rum, som udgøres af forestillinger og fantasier. Disse kan med et politisk plusord skabe […]

[Read more →]

LEDER #28 : RUM & RETTIGHEDER

· Comments Off -->

’Først er jeg menneske og derefter franskmand’, sagde oplysningsfilosoffen Montesquieu og medvirkede dermed til at grundlægge det skel mellem mennesket og statsborgeren, som senere menneskerettighedsdiskussioner har haft så svært ved at håndtere. Menneskerettigheder er noget universelt, men historien synes at vise, at håndhævelsen af rettigheder altid har været knyttet til særlige historisk betingede magtrum. Man […]

[Read more →]

LEDER #27 : NÆRVÆR – ET TRUET BEHOV?

· Comments Off -->

’See me, feel me, touch me, heal me’, synger hovedpersonen i rockoperaen Tommy. Udtrykkets insisterende patos rummer et gran af menneskelig sandhed – trangen til kropsligt nærvær og troen på dets helende kraft. At blive følt og dermed anerkendt som afgrænset, selvstændigt individ, kropsligt såvel som mentalt. Men hvordan er samspillet mellem på den ene […]

[Read more →]

LEDER # 26 MAD

· Comments Off -->

Kogekunst og slagtilbud – gourmetdrømme i discountland Der var dømt kunstsynergi, chefkok og billedkunstner imellem, da kunstmuseet ARoS i september 2007 slog dørene op for den stort anlagte, nordiske madkunstfestival Smag på Kunsten. I fem begivenhedsrige dage kunne rigets mest kultiverede ganer således erfare, hvordan stjernekokke fra fem nordiske kokke-landshold i kreativt kompagniskab med danske […]

[Read more →]